Menu

HIGH DENSITY CLEANER    <<

HDC – HIGH DENSITY CLEANER

High density cleaner

De high density cleaner is een dikstof cleaner. Deze cleaners worden vaak geplaatst in de loop na de pulper. De dikstofcleaners staan er vooral bekend dat het nietjes, steentjes en glas uit de stof haalt. De toevoer van de dikstofreiniging wordt centrifugaal ingebracht. De conus loopt taps toe en door de snelheid van de dikstof wordt de vervuiling naar buiten gedrukt. Dit gebeurt omdat de zware delen delen zwaarder zijn dan de stof. De zware delen zakken naar beneden door de taps toelopende conus en komen zo terecht in de zware delen sluis. De zware delen sluis wordt meerdere keren per uur geschakeld. Op de zware delen sluis staat vaak spoelwater. De functie van het spoelwater is dat er een stoming omhoog ontstaat. Door deze stroming worden de vezels naar boven gedrukt en zo gescheiden van de vervuiling.