Menu

LCC - LOW DENSITY CONTINUOUS PULP    <<

LCC Pulper

LCC pulper staat voor een continue pulper met lage consistentie. De pulper is uitgerust met een rotor. De rotor zorgt voor de rotex in de pulper. Dit houdt in dat de balen naar beneden gezogen worden. De balen oud papier wrijven dan tegen elkaar aan en daardoor begint de vervezeling.

De consistentie waar deze pulper mee werkt is tussen de 3% en 5%.

Welke vervuilingsgraad jouw grondstof heeft, hangt af met welke consistentie er gedraaid wordt.

Hoe lager de consistentie des te beter je reiniging. Maar de vervezelende werking van de pulper is weer beter bij een hoge consistentie. Omdat je productie niet in gevaar mag komen worden de pulpers uitgevoerd met een zware delen sluis. Doordat de metalen in de grondstof zwaarder zijn als de vezelsuspensie worden deze door de rotor naar buiten geslingerd en komen dan in je zware delen sluis terecht. De zware delen sluis schakelt meerdere keren per uur waardoor je zware delen worden afgevoerd.